Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
\"random

Ο δημόσιος διάλογος για το Στρατόπεδο Μαρκοπούλου έχει ολοκληρωθεί

Στο πλαίσιο του Δημοσίου Διαλόγου (Aπόφαση 70/2018 ΔΣ Χανίων), με στόχο την αξιοποίηση του χώρου του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου από το Δήμο Χανίων, θα θέλαμε την ενεργό συμμετοχή σας στον προσδιορισμό των χρήσεων του, απαντώντας στο ερώτημα:

Ποιες από τις παρακάτω χρήσεις πιστεύετε ότι, εφ' όσον αναπτυχθούν στο Στρατόπεδο Μαρκοπούλου, θα είναι ωφέλιμες για την πόλη και το Δήμο μας;

Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων ανα πλαίσιο : 1000, δυνατότητα συμπλήρωσης πολλαπλών προτάσεων


Χώρος Πρασίνου :
Χώρος Αναψυχής :
Χώρος Στάθμευσης :
Χώρος Αθλητισμού :
Χώρος Πολιτισμού :
Εκπαίδευση :
Εκθεσιακός Χώρος :
Φιλοξενία Κοινωνικών Δομών :
Στέγαση Δημοτικών/Δημόσιων Υπηρεσιών:
Άλλη χρήση/ δραστηριότητα :

Εάν έχετε μια αναλυτικότερη πρόταση μπορείτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο markopoulo@chania.gr


Σκοπός της συγκέντρωσης των προτάσεων είναι η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, μέσω ομαδοποίησης και στατιστικής επεξεργασίας, για το δημόσιο διάλογο, διασφαλίζοντας την ανωνυμία των συμμετεχόντων.