main contentSKIP_TO_MAIN_CONTENT}
top of page
\"random

15/03/2017 Προμήθεια τριπλοτυπών αποδείξεων είσπραξης

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά για την  προμήθεια 25.000,00 τεμ. έγχρωμων αυτογραφικών τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης,  με τρύπες στο πλάι, διαστ.24Χ28εκ για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας, προϋπολογισμού 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει υποχρεωτικά να λάβουν γνώση του υποδείγματος  που βρίσκεται στο γραφείο Προμηθειών.
 

Μαζί με την οικονομική προσφορά σας θα πρέπει να καταθέσετε προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

 Η Οικονομική προσφορά σας δεν θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.

 Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, το αργότερο μέχρι 23/03/2017, ημέρα Πέμπτη με την ένδειξη προς  Γραφείο Προμηθειών  προσφορά για την «Προμήθεια τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης».

 

logo imageσυμβαίνει

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων: Στις 24/5/2018
“Τετράδια ονείρων”: Βιβλιοπαρουσίαση στις 30/5/2018 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων
H Φωνή του Δίσκου της Φαιστού: Στις 26/5/2018 στο Κ.Α.Μ.
Εργαστήριο Ανάπτυξης Καινοτόμων Υπηρεσιών από τον Δήμο Χανίων & την Κ.Ε.Δ.Ε.: Στις 2/6/2018
Διαγωνισμός για τον «καλύτερο κήπο» & το «καλύτερο μπαλκόνι» του Δήμου Χανίων
Εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Παράταση της δημόσιας διαβούλευσης του Β1΄ Σταδίου των υπό εκπόνηση μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων
«ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ»: Πρόγραμμα εαρινής περιόδου
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α) Δήμου Χανίων
Πρόγραμμα της Κινητής Βιβλιοθήκης του Δήμου Χανίων για τη σχολική περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2018
Δείτε τα Χανιά Live (WebCam)